Medisch onverklaarbare klachten

Medisch onverklaarde klachten (MOK) zijn pijnklachten aan het houding- en/of bewegingsapparaat waarvoor geen medische oorzaak gevonden is.

Kinderen en jongeren met MOK worden belemmerd in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals lopen, fietsen en omgaan met leeftijdsgenoten. Ze gaan minder vaak naar school, nemen minder deel aan sport en andere sociale activiteiten en ervaren minder plezier in het dagelijks leven.

Kinderfysiotherapie bestaat uit het opstellen van haalbare functionele doelen, zonder nadruk te leggen op de pijn. Door een doelenschema en oefentherapie leert het kind om ondanks de pijn toch deel te nemen aan sociale activiteiten. Vaak is een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de kinderarts, kinderpsycholoog of andere disciplines die bij uw kind betrokken zijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kinderfysiotherapeutische behandelaanpak? Bekijk dan het filmpje So You Can Dance Again