Sensorische Informatie Verwerking

Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan Sensorische Informatie Verwerkingsproblemen (SI). Dit kan zich uiten in de motoriek en in het gedrag van het kind.

Mogelijke symptomen van Sensorische Informatie Verwerkingsproblemen zijn:
• onhandig in het bewegen
• moeite met plannen van taken
• organiseren hun werk niet goed
• prikkelszoekend gedrag (snel afgeleid of wisselend hyperactief, ‘meer!’)
• prikkelsvermijdend gedrag (verzet tegen verandering of starre rituelen, ‘nee!’)
• gedrag passend bij prikkelovergevoeligheid (actief, voortdurend betrokken of onrustig, ‘au!’)
• gedrag passend bij een gebrekkige registratie (passief, weinig initiatief, oververmoeid, vlak of in zichzelf, ‘huh!’)

Als het vermoeden bestaat dat het kind SI-problemen heeft, dan volgt een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek, een sensory profile (een oudervragenlijst ter diagnostisering van SI), een observatie van het kind (terwijl het vrij beweegt en speelt) en het afnemen van gestandaardiseerde meetinstrumenten om de motoriek in relatie tot zintuiglijke prikkels in kaart te brengen.

Verder kijkt de kinderfysiotherapeut naar de andere deelaspecten die van invloed zijn op het functioneren van kinderen, zoals de cognitie, communicatie, sociaal-emotioneel, pathologie en mogelijke ontwikkelings-problematiek.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt beslist of behandeling noodzakelijk is. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit voorlichting, advisering en coaching van de ouders en de directe leefomgeving van het kind, veelal de school. Dit kan voldoende zijn, maar eventueel kan ook oefentherapie starten gericht om betere voorwaarden te creëren voor het senso-motorische leren en het trainen van eventuele vaardigheden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Sensorische Informatie Verwerkingsproblemen, bezoek dan de website Sensomotorische Integratie Klik hier of de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking Klik hier