Chronische vermoeidheid

Bij chronische vermoeidheid is het kind al langer dan zes maanden moe. De vermoeidheid komt niet door inspanning en verdwijnt ook niet met rust. Het kind functioneert daardoor moeizaam.

Kinderen en jongeren met chronische vermoeidheid worden belemmerd in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals lopen, fietsen en omgaan met leeftijdsgenoten. Ze gaan minder vaak naar school, nemen minder deel aan sport en andere sociale activiteiten en ervaren minder plezier in het dagelijks leven.

Kinderfysiotherapie bestaat uit het opstellen van haalbare functionele doelen, zonder nadruk te leggen op de vermoeidheid. Door een doelenschema en oefentherapie leert het kind om ondanks de vermoeidheid toch deel te nemen aan sociale activiteiten. Vaak is een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de kinderarts, kinderpsycholoog of andere disciplines die bij uw kind betrokken zijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kinderfysiotherapeutische behandelaanpak? Bekijk dan het filmpje So You Can Dance Again.