Privacy

Geregistreerde (patiënt/cliënt)gegevens behandelen wij conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechten en plichten van de fysiotherapeut en patiënt zijn beschreven in verschillende wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO).
Een uitwerking van de WGBO is de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.