Aangeboren of verworven ziektebeelden

De eerstelijns kinderfysiotherapie praktijk behandelt kinderen met specifieke ziektebeelden. Meestal zijn dit aangeboren of verworven beperkingen die erg kunnen variëren in ernst. Een medisch specialist of kinderarts verwijst het kind door met een motorische hulpvraag. Na een kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt in overleg met ouders en kind een behandelplan opgesteld.

Enkele aangeboren of verworven beperkingen waarvoor eerstelijns kinderfysiotherapie mogelijk is:
Perifere aandoeningen
• Spina bifida
• Spierziekten
• Hypermobiliteit (Ehlers Danlos, Marfan, HMS)
• Achondroplasie, Osteogenesis Imperfecta
• Kinderreuma
• Chronische vermoeidheidssyndroom
• Obstetrische-plexus-brachialislaesie (erbse parese)
• Metabole myopathie
Centrale aandoeningen
• Developmental Coordination Disorder (DCD)
• Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
• Attention Deficit Disorder (ADD)
Verstandelijke beperkingen/syndromen
• Syndroom van Down
• Angelman syndroom
• Double cortex syndroom
• Syndroom van Turner
• Fragiele X- syndroom
• Wolf- Hirschhorn syndroom
• Prader Willi syndroom
Trauma’s
• Niet aangeboren hersenletsel
• Fracturen
Kinderoncologische aandoeningen:
• Fysieke problemen na oncologische behandeling