Vergoedingen

Verwijzing?
Een afspraak met de kinderfysiotherapeut kan gemaakt worden zowel met als zonder verwijzing van een arts.
Als u geen verwijzing heeft van een arts of specialist zijn wij verplicht een screening af te nemen. Een screening is om te beoordelen of verder onderzoek door de kinderfysiotherapeut geïndiceerd is.

Eigen risico:
De kosten van de kinderfysiotherapie komen niet ten laste van het eigen risico.

Wat kost de kinderfysiotherapie?
De eerste 18 zittingen kinderfysiotherapie worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, inclusief de screening en indirecte behandeltijd.
Zijn er meer zittingen nodig dan worden deze vergoed vanuit uw eventuele aanvullende verzekering.
Als uw kind wordt verwezen door een specialist met een diagnose die staat op de zogenaamde “chronische lijst” worden alle zittingen vergoed vanuit de basisverzekering.