Prematuur geboren baby’s

Prematuur of dysmatuur geboren baby’s
Baby’s die te vroeg geboren zijn en baby’s met een laag geboortegewicht kunnen sneller schrikken of zijn moeilijker te troosten. Ze kunnen gespannen en onrustig zijn, meer huilen en hebben soms moeite om contact te maken of om hun aandacht vast te houden. Hun gedrag kan anders zijn dan bij op tijd geboren baby’s.

Kinderfysiotherapie steunt ouders om de signalen van de baby te leren (her)kennen en er op een positieve manier op in te spelen. Door aan te sluiten bij de behoeften van de baby en uit te gaan van de mogelijkheden die de baby heeft, wordt de ontwikkeling van de baby ondersteund en gestimuleerd. Daarnaast houdt de therapeut ook de motorische ontwikkeling in de gaten, en stimuleert deze indien nodig.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een ervaren therapeut. Deze komt thuis op bezoek. Door goed naar de lichaamstaal van de baby te kijken, kunnen de ouders of verzorgers de baby ondersteunen bij de ontwikkeling. De ondersteuning bestaat dus niet uit vaste oefeningen, maar wordt bepaald door de keuzes die passen binnen het gezin.