Klachten

Wij doen ons uiterste best de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Onverhoopt bestaat er toch de mogelijkheid dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden of heeft u suggesties voor verbetering? Bespreek dit dan eerst met de behandelend therapeut. Als dit voor u niet wenselijk is, dan kunt u zich richten tot de praktijkeigenaar, mevrouw Petra van Wiggen via petra@fysiokidslansingerland.nl of de heer A. Molenaar, adviseur praktijkmanagement, via ad@fysiokidslansingerland.nl

U kunt uw klacht of suggesties mondeling of schriftelijk aan ons melden.

Heeft dit niet het gewenste effect op uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie.