Schrijfproblemen

Hoewel het aanleren van schrijven een schoolse vaardigheid is, speelt motoriek vaak een grote rol. Daardoor komen kinderen met schrijfproblemen vaak bij de kinderfysiotherapeut in de eerste lijn. Dit kan op advies van de school, schoolarts of als een ouder zelf ziet dat het kind moeite heeft met schrijven

Verschillende schrijfproblemen zijn:
• het handschrift is niet of nauwelijks leesbaar
• het schrijftempo is te traag
• het kind kan niet goed tussen de lijnen schrijven op school
• de schrijfbeweging van de letter kan niet worden aangeleerd
• de letter wordt in een verkeerde volgorde of in een vreemde vorm opgeschreven
• er ontstaat schrijfkramp
• penvatting van het kind is niet correct wat het schrijven bemoeilijkt
• onzekerheid en frustratie omdat het kind (het) schrijven moeilijk vindt

Aan de hand van onderzoek en observatie wordt gekeken wat de oorzaak is van het schrijfprobleem. Vervolgens wordt er in overleg met de ouders en leerkracht een behandelplan opgesteld. Door middel van oefentherapie werkt het kind aan het schrijfprobleem. Klik hier