Informatie/Tarieven

Verwijzing?
Een afspraak met de kinderfysiotherapeut kan gemaakt worden zowel met als zonder verwijzing van een arts.
Als u geen verwijzing heeft van een arts of specialist zijn wij verplicht een screening af te nemen. Een screening is om te beoordelen of verder onderzoek door de kinderfysiotherapeut geïndiceerd is.

Eigen risico:
De kosten van de kinderfysiotherapie komen niet ten laste van het eigen risico.

Wat kost de kinderfysiotherapie?
De eerste 18 zittingen kinderfysiotherapie worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, inclusief de screening en indirecte behandeltijd.
Als uw kind wordt verwezen door een specialist met een diagnose die staat op de zogenaamde “chronische lijst” worden alle benodigde zittingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Een behandeling duurt gemiddeld een half uur. Hiervoor brengen wij het basistarief in rekening.
Wij wijzen u er graag vooraf op, dat voor een behandeling of onderzoek van bijvoorbeeld een heel uur hiervan af geweken kan worden.

De praktijk kiest ervoor bepaalde werkzaamheden buiten het contact met u en uw kind te verrichten om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen.
Deze indirecte tijd, zoals de tijd voor het maken van een elektronisch patiëntendossier, een verplicht (eind) verslag, uitwerken van onderzoeken en uitrekenen van de testen, overleggen met betrokkenen
(alleen met uw toestemming) maken deel uit van de behandeling en wordt apart als behandeltijd gedeclareerd.

Tarieven 2024

1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
1000 zitting Fysiotherapie € 40,60
1001 zitting Fysiotherapie aan huis € 53,62
1100 zitting Kinderfysiotherapie € 55,39
1101 zitting Kinderfysiotherapie aan huis € 68,89
1103 oudergesprek € 55,39
1864 screening, intake en onderzoek € 63,95
1870 kinderfysiotherapeutisch onderzoek na verwijzing € 53,10
1920 telefonisch overleg € 38,35

Tarief niet nagekomen afspraak 75% van basistarief kinderfysiotherapie is € 41,54.

Dit zijn de standaardtarieven.
We nemen de tarieven over die de zorgverzekeraars hanteren en daar kan een licht verschil in zitten.

Alle kinderfysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapeuten Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Tape
Tapen kan zinvol zijn in een behandeling. Tape wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om te bepalen of tapen zinvol is, krijgt u de eerste tape van de praktijk.
Werkt de tape, dan dient u voor vervolgbehandeling zelf de tape aan te schaffen. Dat kan bij de Apotheek in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, Kruidvat, Lidl of via het internet. Neem bij een vervolgbehandeling zelf de tape mee.

Afspraak maken of wijzigen
Het maken of wijzigen van afspraken verloopt via het contactformulier op de website www.fysiokidslansingerland.nl

Declareren
Wij declareren rechtstreeks met de zorgverzekeraar.
Heeft u vragen of problemen over de vergoeding van kinderfysiotherapie, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 5216974 of via email: info@fysiokidslansingerland.nl

De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan of diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (bijvoorbeeld kleding, auto, fiets).

Tevredenheidsonderzoek:
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u per email een evaluatie formulier. Wij zouden het op prijs stellen als u deze wilt invullen en retourneren.